Tin hoạt động

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRƯỚC MÙA MƯA NĂM 2023 TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP

Thứ tư, 4/10/2023 | 15:58 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 238/QĐ-ATMT ngày 31/8/2023, Thông báo số 1921/TB-ATMT ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp, về việc kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa năm 2023.

Ngày 03/10/2023, Đoàn công tác của Cục AT&MTCN do Ông Trịnh Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục AT&MTCN chủ trì đã đến làm việc tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp để kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý, vận hành. Tham gia đoàn công tác có các Chuyên gia về thủy điện; Lãnh đạo của Ban KT-SX EVN; Lãnh đạo của Tổng Công ty Phát điện 3 và các Ban chức năng của EVNGENCO3.

Hình 1: Kiểm tra hiện trạng đập, hồ chứa NMTĐ Buôn Kuốp

Để đánh giá hiện trạng của đập, hồ chứa nước, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tại các công trình hồ chứa Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3. Tại các công trình, bên cạnh kiểm tra hiện trạng đập, hồ chứa; đoàn đã kiểm tra thực tế các thiết bị quan trắc mưa, quan trắc đập…để đánh giá tình trạng làm việc, vận hành của thiết bị nhằm đảm bảo sẵn sàng làm việc cho mùa mưa bão năm 2023.

Hình 2: Kiểm tra thiết bị đo mưa tại đập tràn NMTĐ Buôn Tua Srah

Hình 3: Kiểm tra hiện trạng đập NMTĐ Srêpốk 3

Hình 4: Kiểm tra tại phòng ĐKTT - NMTĐ Buôn Tua Srah

Sau khi kiểm tra thực địa tại các công trình, Đoàn đã tiến hành họp tổng kết, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3.

Hình 5: Đại diện CTTĐ Buôn Kuốp trình bày báo cáo

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Đức - Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo Đoàn công tác cục AT&MTCN về các nội dung liên quan về công tác an toàn đập, hồ chứa nước của các công trình do Công ty quản lý, vận hành.

Hình 6: Chuyên gia thủy điện nhận xét, đánh giá

Tại cuộc họp, các thành viên đoàn đã giam gia nhận xét, đánh giá và kiến nghị các giải pháp để nâng cao công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Hình 7: Đại diện Ban KTSX EVN phát biểu

Hình 8: Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Phó TGĐ EVNGENCO3 phát biểu

Tại cuộc họp, Ông Trịnh Văn Thuận - Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả thực hiện về công tác an toàn đập, hồ chứa nước của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp. Đồng thời kết luận công tác an toàn đập, hồ chứa nước các công trình được đảm bảo; các đập tràn, đập chính và hồ chứa đảm bảo điều kiện để vận hành an toàn cho mùa lũ 2023. Ngoài ra, Đoàn công tác yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện các quy định trong Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2023 của Chính phủ và Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương và một số nội dung liên quan khác.

Hình 9: Ông Trịnh Văn Thuận kết luận cuộc họp

Lê Đình Tâm