Thông tin thủy văn

VẬN HÀNH HỒ CHỨA ĐẢM BẢO CẤP NƯỚC CHO HẠ DU TRONG MÙA KHÔ 2024

      Trong các hồ chứa thủy điện do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý vận hành, hồ Buôn Tua Srah là hồ đầu nguồn, có quy mô lớn nhất trên lưu vực sông Srêpốk, với dung tích hữu ích 522,6 triệu m3, nên đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước cho cả bậc thang thủy điện. Vùng hạ du hồ chứa là vùng canh tác nông nghiệp rộng lớn thuộc huyện Lắk và huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Hồ chứa và nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah

      Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Khu vực Tây Nguyên, mùa khô năm 2024 chịu tác động của hiện tượng El Nino. Theo đó trong thời gian qua, tình hình nắng nóng ở Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk - Đắk Nông nói riêng đã diễn ra trên diện rộng và kéo dài, dẫn đến một số nơi xảy ra hạn hán khốc liệt và thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng. Đối với hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, kết quả thống kê các tháng đầu năm cho thấy, lưu lượng nước về hồ chứa thấp hơn cùng kỳ năm 2023 và chỉ bằng khoảng hơn 70% so với trung bình nhiều năm.

Tình trạng các hồ chứa đã cạn nước ở khu vực Tây Nguyên

    Dự báo tình hình khô hạn diễn ra khốc liệt, có nguy cơ không đảm cấp nước cho vùng hạ du từ hồ chứa Buôn Tua Srah. Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã thực hiện các giải pháp sau:

    - Tổ chức hội nghị thảo luận bàn sử dụng nước tiết kiệm và linh hoạt cho cả mùa khô, có sự tham dự của sở ngành, UBND cấp huyện và Công ty khai thác thủy lợi thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Tổng Công ty Phát điện 3 (đơn vị cấp trên).

    - Khảo sát nhu cầu sử dụng nước tại các trạm bơm sản xuất và sinh hoạt dọc sông Krông Nô thuộc các huyện: Lắk, Krông Ana và Krông Nô.

    - Có văn bản đề nghị UBND các huyện xây dựng kế hoạch sử dụng nước chi tiết theo từng thời đoạn cho đến hết mùa khô.

     - Trên cơ sở nhu cầu của địa phương, Công ty kiến nghị cấp trên và A0 khai thác theo nhu cầu sử dụng nước của vùng hạ du.

Hội nghị công tác phối hợp điều tiết thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô năm 2024

Khảo sát thực tế các trạm bơm vùng hạ du

      Thực tế vận hành trong thời gian qua, hồ chứa Buôn Tua Srah vận hành xả nước với lưu lượng hơn 90 m3/s trong khoảng 14-16 giờ/ngày, ứng với lưu lượng trung bình từ 55-60 m3/s/ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của vùng hạ du và đảm bảo yêu cầu theo Quy trình vận hành Liên hồ chứa. Trong quá trình khai thác, thông tin vận hành hồ chứa (mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng chạy máy,...) được công khai rộng rãi trên website (https://buonkuop.vn:2016/PCLB/qve.aspx) để cơ quan chức năng và nhân dân được biết, nhằm sử dụng nước hiệu quả.

      Về phía địa phương, Công ty kiến nghị phân công người trực vào ban đêm để bơm nước khi nước về; đồng thời có giải pháp công trình cho các trạm bơm như nạo vét kênh dẫn nước, hạ giỏ bơm để lấy nước.

      Trong thời gian tới Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia khai thác hồ chứa đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của địa phương cho cả mùa khô năm 2024.