Tin hoạt động

Các nhà máy Thủy điện đảm bảo an toàn môi trường nhân tháng hành động vì môi trường.

Thứ năm, 29/6/2023 | 12:11 GMT+7
Các nhà máy Thủy điện đảm bảo an toàn môi trường nhân tháng hành động vì môi trường.

Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2023, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp nói chung và các Phân xưởng vận hành (PXVH) tại các nhà máy: Srêpốk 3 (VHSP3), Buôn Kuốp (VHBK) và Buôn Tua Srah (VHBTS) nói riêng đã triển khai thực hiện công tác truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Phân xưởng.

  Các PXVH đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn như: phát động phong trào vệ sinh nơi làm việc, khuôn viên Nhà máy, nơi ở … Mỗi CBCNV trong Phân xưởng luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh chung nơi làm việc cũng như chỉnh trang khuôn viên nhà máy xanh - sạch - đẹp.

Hình công tác tổng vệ sinh, chỉnh trang nơi làm việc

Nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, các PXVH đã tuyên truyền cho CBCNV nói không với túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; trang bị mỗi nhân viên một cà men đựng đồ ăn để không sử dụng các túi nilon hoặc các sản phẩm sử dụng 1 lần; khuyến khích mọi người sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường.

Hình ảnh CBCNV dùng cà men đựng thức ăn thay cho các sản phẩm sử dụng 1 lần

Đặc biệt, công tác phân loại rác thải tại các nhà máy Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 luôn luôn được thực hiện một cách nghiêm ngặt, cẩn thận và thường xuyên. Các loại rác thải nguy hại tại nhà máy được thu gom, phân loại và chuyển về tập kết tại kho chứa chất thải nguy hại. Hàng năm, công ty ký hợp đồng với các đợn vị chức năng có đủ năng lực xử lý rác thải nguy hại để thu gom xử lý. Đối với rác thải sinh hoạt cũng được tập kết về đúng nơi quy định và được Công ty môi trường thu gom về bãi rác để xử lý.

Hình ảnh khu vực phân loại nhà rác thải nguy hại tại các nhà máy

Bên cạnh đó, công tác cải thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cũng được các nhà máy chú trọng bằng hoạt động trồng cây xanh. Từ năm 2021 cho đến nay Nhà máy Srêpốk 3 trồng được hơn 3000 cây, Nhà máy Buôn Kuốp hơn 2000 cây, đặc biệt tại nhà máy Buôn Tua Srah được hơn 5000 cây trên tổng diện tích kéo dài từ khuôn viên nhà máy cho đến khu vực đập tràn. Từ đó, độ che phủ rừng ngày càng tăng, đem lại những lợi ích thiết thực về bảo vệ môi trường.

Hình ảnh CBCNV Phân xưởng VHSP3 trồng cây xanh

Hình ảnh CBCNV Phân xưởng VHBTS trồng cây xanh

Hình ảnh CBCNV Phân xưởng VHBK trồng cây xanh

Thông qua các hoạt động thiết thực như trên để bảo vệ môi trường, Các phân xưởng vận hành tại các nhà máy thuộc Công ty đã góp phần lan tỏa sâu rộng, nâng cao nhận thức cho toàn thể CBCNV giữ gìn môi trường sống nơi làm việc cũng như nơi ở luôn xanh - sạch – đẹp.

Hình ảnh khuôn viên tại các nhà máy Buôn Kuốp và Srêpốk 3