Tin hoạt động

KIỂM TRA CÔNG TÁC PCTT&TKCN 2023 CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC EVN TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP

Thứ bảy, 30/9/2023 | 15:48 GMT+7

Nhằm kiểm tra việc tuân thủ Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành tại Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.

Ngày 28/9/2023, Đoàn công tác của EVN do Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN chủ trì đã đến làm việc tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp. Tham dự đoàn công tác còn có lãnh đạo của Ban An toàn, Ban KT-SX EVN. Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 có sự tham dự của Ông Trần Đình Ân - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 và các Ban chức năng của EVNGENCO3.

Hình 1: Đoàn Công tác kiểm tra thực địa tại đập tràn NMTĐ Buôn Kuốp

Đoàn công tác EVN đã đi kiểm tra thực địa tại đập tràn nhà máy thủy điện Buôn Kuốp và công trình thủy điện Buôn Tua Srah để kiểm tra thực địa tình trạng công trình, công tác chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho công tác PCTT&TKCN tại các nhà máy.

Hình 2: Đoàn Công tác kiểm tra thực địa tại phòng ĐKTT NMTĐ Buôn Tua Srah

Tại cuộc họp, Ông Trần Văn Khánh, Giám đốc Công ty đã báo cáo Đoàn công tác EVN về các nội dung về công tác PCTT&TKCN mà Đoàn kiểm tra yêu cầu tại Thông báo số 431/TB-EVN ngày 25/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hình 3: Ô. Trần Văn Khánh - Giám đốc Công ty báo cáo Đoàn kiểm tra

Các thành viên đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện về công tác PCTT&TKCN năm 2023 của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp và đóng góp nhiều ý kiến góp ý đến Công ty để thực hiện công tác PCTT&TKCN ngày càng hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tế tại đơn vị.

Hình 4: Ô. Trần Đình Ân - Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO3

Kết luận cuộc họp, Ông Đinh Thế Phúc - Chủ trì cuộc họp đã Kết luận, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã thực hiện báo cáo đầy đủ tất cả nội dung theo thông báo số 431/TB-EVN ngày 25/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cũng như việc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ông Đinh Thế Phúc đã đánh giá rất cao những kết quả mà Công ty đã thực hiện về công tác PCTT&TKCN năm 2023. Bên cạnh đó, kiến nghị Công ty bám sát và đôn đốc các đơn vị tư vấn để hoàn thiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp các công trình Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3.

Hình 5: Ô. Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN

Trong buổi kiểm tra, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã giới thiệu đến Đoàn kiểm tra các sản phẩm do Công ty nghiên cứu, thiết kế và chế tạo là Hệ thống đo mưa, ứng dụng AI để dự báo nước về các hồ chứa và hệ thống cảnh báo vùng hạ du số.

Hình 6: Trình bày hệ thống đo mưa, dự báo nước nước về các hồ chứa và hệ thống cảnh báo vùng hạ du số

Đoàn kiểm tra đã đánh giá rất cao về các sản phẩm do Công ty nghiên cứu, thiết kế và chế tạo; các sản phẩm này đã góp phần rất lớn vào công tác Chuyển đổi số của Công ty nói riêng, của Tổng Công ty và EVN nói chung.

Lê Đình Tâm