Tin hoạt động

CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH, BUÔN KUỐP VÀ SRÊPỐK 3 ĐẢM BẢO SẴN SÀNG CHO MÙA MƯA BÃO 2023

Chủ nhật, 6/8/2023 | 18:33 GMT+7

Để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác PCTT & TKCN năm 2023, từ tháng 4/2023, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã lập Kế hoạch số 876/KH-TĐBK ngày 17/4/2023 về kế hoạch công tác PCTT & TKCN năm 2023 (kế hoạch 876). Theo đó, các Phòng/Phân xưởng tổ chức triển khai thực hiện theo các hạng mục đã được lập của kế hoạch 876, bao gồm: công tác kiện toàn Ban chỉ huy, Tiểu ban Kỹ thuật xả lũ, Đội xung kích các nhà máy, ... Đồng thời thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị Đập tràn, thu dọn mương rảnh các công trình, sênô tòa nhà năng lượng … nhằm đảm bảo tính sẵn sàng làm việc.

Hình 1: Kiểm tra bơm dầu di động tại Đập tràn NMTĐ Buôn Tua Srah

Nhằm đảm bảo sẵn sàng vận hành cửa van cung với mọi kịch bản điều tiết lũ các hồ chứa, Công ty đã tổ chức tổ chức vận hành đóng/mở thử cửa van cung các nhà máy. Kết quả kiểm tra các cửa van cung hoàn toàn vận hành bình thường.

Hình 2 – Mương thoát nước tại NMTĐ Srêpốk 3

Các Phân xưởng vận hành trong Công ty đã tổ chức phổ biến các Quy trình vận hành liên hồ chứa, Quy trình hồ chứa, Phương án phối hợp… , và tổ chức diễn tập xả lũ cấp Phân xưởng để nâng cao kỹ năng xả lũ cho các điều hành viên.

Hình 3 – Kiểm tra vận hành cửa van cung bằng bơm tay tại NMTĐ Buôn Tua Srah

Ngoài ra, để thực hiện Phương án ứng phó khẩn cấp, Công ty đã tổ chức diễn tập cấp Công ty. Qua đó, các Phòng/Phân xưởng đã nắm được nhiệm vụ của mình để thực hiện phương án ứng phó một các hiệu quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại vùng hạ du do thiên tai, lũ lụt gây nên.

Hình 4 – Đóng, mở cửa van cung NMTĐ Buôn Kuốp

Cuối tháng 7/2023, Công ty đã thực hiện tổng kiểm tra trước mùa lũ 2023 các công trình. Qua kiểm tra, các Phòng/Phân xưởng đã thực hiện cơ bản đầy đủ các hạng mục theo Kế hoạch 876 của Công ty, các công trình đảm bảo sẵn sàng cho mùa mưa lũ 2023.

Phòng Kỹ thuật và An toàn