Sự kiện nổi bật

Đảng bộ Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thứ bảy, 20/1/2024 | 08:18 GMT+7
Ngày 19/01/2024, Đảng bộ Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo các phòng, phân xưởng, các đoàn thể và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 tại Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, cho biết năm 2023 Đảng ủy luôn bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy các cấp thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  và công tác xây dựng đảng.

Trong năm qua, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch do Tổng Công ty Phát điện 3 giao; sản lượng điện sản xuất 3 nhà máy 2.946,9 triệu kWh, đạt 100,8% kế hoạch năm được Tổng Công ty giao. Các chỉ tiêu quan trọng khác như chi phí sửa chữa lớn, hệ số khả dụng, suất sự cố, tỷ lệ điện tự dùng, chỉ tiêu tiết kiệm,... đều đạt kết quả tốt hơn kế hoạch Tổng Công ty giao. Doanh thu năm 2023 là 2.206 tỷ đồng.

Năm 2023 Đảng ủy đã chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên, tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”; hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới 150%; thực hiện 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng công tác quy hoạch, đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ định kỳ hàng năm; chỉ đạo khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý cán bộ và lao động, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Trong năm 2023, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 05 cán bộ quản lý cấp phòng, phân xưởng; hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cán bộ cấp Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031; rà soát quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và nhiệm kỳ 2025-2027; Đảng ủy khối đã phê duyệt quy hoạch bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Văn Khánh - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Chi bộ, Đảng bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết hội nghị năm 2023. Qua hội nghị, các Chi bộ trực thuộc đã trao đổi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty chia sẻ, giải đáp những vướng mắc liên quan công tác xây dựng đảng như: công tác kiểm tra giám sát, công tác phát triển đảng viên, đào tạo cán bộ, …

Hội nghị trao đổi, thảo luận về công tác xây dựng đảng

Trong năm 2024, tập thể Đảng bộ Công ty phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu kết hoạch như: Hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024 và các chỉ tiêu về tối ưu hoá chi phí; Bảo đảm công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ; Đảm bảo công tác quân sự, quốc phòng và bảo vệ, an ninh trật tự; Thực hiện tốt công tác điều tiết hồ chứa và công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; Đảm bảo Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV. Hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, chú trọng đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 11 đảng viên các chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Bước sang năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính chung của ngành điện; với truyền thống tốt đẹp, tinh thần trách nhiệm cao của từng đảng viên, Đảng bộ Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đảng năm 2024, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025./.