Sự kiện nổi bật

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ ĐẢM BẢO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT

Thứ tư, 17/1/2024 | 08:39 GMT+7
Đây là nội dung được ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Sản lượng điện sản xuất của Công ty năm 2023 là 2,946 tỷ kWh, đạt 100,8 % kế hoạch được Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO3) giao. Các nhà máy vận hành ổn định, đảm bảo phương thức vận hành của hệ thống, hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do GENCO3 giao.

Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Doanh thu đạt khoảng 2.206 tỷ đồng, chênh lệch so với doanh thu theo giá hợp đồng đạt khoảng 407 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty đã đạt được cột mốc sản lượng điện lũy kế 35 tỷ kWh vào lúc 24h00 ngày 13/8/2023.

Công ty đã tổ chức thực hiện hoàn thành và đã quyết toán xong 08/08 hạng mục công trình sửa chữa. Tổng giá trị quyết toán là 6,8 tỷ đồng, đạt 76,2% so với kế hoạch giao. Tổ chức lựa chọn nhà thầu tổng số 86 gói thầu, tiết kiệm 20,5 tỷ đồng. Đảm bảo các chỉ tiêu về hạn chế áp dụng hình thức chỉ định thầu, tỷ lệ tiết kiệm và đấu thầu qua mạng.

Trong năm, chỉ có một số đợt mưa lớn và xuất hiện 01 cơn lũ nhỏ về hồ Buôn Tua Srah với đỉnh lũ 732 m3/s. Các hồ chứa đã tiến hành vận hành, điều tiết tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa, Quy trình vận hành hồ chứa, quy chế và phương án phối hợp với địa phương.

Công ty đã thực hiện 100% kế hoạch ATVSLĐ. Không có sự cố cháy nổ, đã tổ chức quan trắc môi trường lao động năm 2023; ký hợp đồng thực hiện công tác giám sát môi trường cho 03 nhà máy; thực hiện báo cáo cho các cơ quan chức năng đầy đủ.

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh với Công an các tỉnh, Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, không để xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự, không để mất mát tài sản, đoàn kết nội bộ tốt góp phần đảm bảo ổn định sản xuất của Công ty.

Công ty đã tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch chuyển đổi số đã duyệt và hoàn thành 05 nhiệm vụ khác của Công ty. Tổ chức thực hiện 11 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đó, có 01 sáng kiến điển hình được EVN công nhận là Hệ thống cảnh báo lũ trên môi trường số cho vùng hạ du hồ chứa thủy điện.

Công ty tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách tại buôn kết nghĩa; hỗ trợ học sinh các trường trên địa bàn các nhà máy đóng chân. Tổng số tiền tham gia hoạt động từ thiện xã hội trong năm gần 02 tỷ đồng.

Công tác đào tạo được Công ty tập trung vào nâng cao hiệu quả công tác vận hành, sửa chữa và nâng cao năng lực quản lý. Công ty đã tổ chức nâng lương, nâng bậc cho các CBcNV theo kế hoạch, duy trì ổn định thu nhập cho người lao động với tổng quỹ tiền lương đã chi đạt 69,5 tỷ đồng.

Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” theo kế hoạch của GENCO3 và hoàn thành đạt 42/42 chỉ tiêu.

Ông Đinh Quốc Lâm – Chủ tịch HĐQT GENCO3 phát biểu chỉ đạo

Phát biểu trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, ông Đinh Quốc Lâm – Chủ tịch HĐQT GENCO3 ghi nhận và biểu dương toàn thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần vào thành tích chung của Tổng Công ty.

Trước dự báo còn nhiều khó khăn trong năm 2024, ông Chủ tịch HĐQT đề nghị Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đảm bảo độ khả dụng các tổ máy, vận hành sản xuất điện an toàn, kinh tế; tập trung cao độ và tuyệt đối không để xảy ra sự cố trong mùa khô năm 2024. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tối ưu hóa chi phí SCL, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo công tác truyền thông, tuyên truyền đến người lao động chia sẻ về việc những khó khăn về tài chính sẽ có thể bị giảm lương.

Ông ông Trần Văn Khánh – Giám đốc, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo TCT

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Trần Văn Khánh – Giám đốc khẳng định Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu giữ vững sản xuất điện, tối ưu hóa chi phí, đảm bảo đời sống cho người lao động, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng KHCN để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Đinh Quốc Lâm – Chủ tịch HĐQT GENCO3 trao Bằng khen của EVN cho các tập thể, cá nhân.

Ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc GENCO3 trao Giấy khen của GENCO3 cho các Tập thể cá nhân.

Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.

HCLĐ