Sự kiện nổi bật

Chuyển đổi số năm 2022: Đào tạo sử dụng phần mềm Nhật ký vận hành điện tử E-Logbook

Thứ tư, 18/5/2022 | 11:25 GMT+7
Thực hiện chương trình Chuyển đổi số năm 2022 của Tổng Công ty, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tham gia đào tạo sử dụng phần mềm Nhật ký vận hành điện tử (E-Logbook). Đây là phần mềm đã được đưa vào sử dụng từ năm 2018, hiện nâng cấp sử dụng một số mô đun và tính năng mới.

Từ ngày 11/5 đến 13/5/2022 tại Văn phòng Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty phối hợp với Công ty THK tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm nhật ký vận hành điện tử ElogBook.

Hình ảnh: tập huấn tại văn phòng Công ty TĐ Buôn Kuốp

Đối tượng tham gia Khóa đào tạo gồm Lãnh đạo và Trưởng ca, Cán bộ kỹ thuật của các Phòng/ Phân xưởng. Nội dung đào tạo triển khai nhật ký vận hành điện tử, gồm: công tác giao nhận ca, đăng ký Phiếu thao tác, công tác và ghi chép nhật ký, sự kiện trong ca vận hành… Tính năng mới của phần mềm là sử dụng chữ ký số SIM CA qua điện thoại cho việc cấp phiếu công tác, thao tác trong công tác vận hành, so với thao tác trước đây là ký xác nhận trên bản giấy. Điều này đã góp phần giảm thiểu thủ tục giấy tờ, rút ngắn thời gian thực hiện và dễ dàng lưu trữ, tra cứu trong công tác quản lý, vận hành. Thông qua các buổi đào tạo, hướng dẫn triển khai sử dụng phần mềm, các học viên đã có nhiều ý kiến đóng góp để bên cung cấp phần mềm hoàn thiện các tính năng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Kết thúc khóa đào CBKT/ Trưởng ca đều nắm rõ các nội dung, trình tự tổ chức thực hiện.

Hình ảnh: Giáo viện hướng dẫn và học viên trao đổi trong quá trình đào tạo

 

Nguyễn Đức Huệ