Sự kiện nổi bật

Đoàn công tác của Trung tâm điều độ HTĐQG tìm hiểu thực tế tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Thứ hai, 12/9/2022 | 18:34 GMT+7
Nguyễn Hữu Tiến - Phân Xưởng Vận hành Buôn Kuốp

Thực hiện chương trình đào tạo định kỳ hàng năm của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia (A0) cho các Điều độ viên (ĐĐV). Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 10/9/2022, Trung Tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã cử Đoàn công tác bao gồm: ĐĐV Quốc gia, ĐĐV miền, Kỹ sư điều hành giao dịch Thị trường điện, Kỹ sư phòng trực ca Năng lượng tái tạo đến Công ty Thủy điện Buôn Kuốp để tìm hiểu thực tế thêm về dây chuyền công nghệ, các đặc điểm vận hành, công tác quản lý kỹ thuật, công tác vận hành của Công ty để phối hợp tốt hơn trong công việc với các cấp Điều độ.

Tại trụ sở Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Đoàn công tác đã được Công ty giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh, đặc điểm tình hình về thủy văn và lưu vực các hồ chứa; thiết bị công nghệ 03 nhà máy Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3.

Hình 01: Đoàn công tác A0 tại Trụ sở Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Đoàn công tác đã đi thực địa tại Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp. Tại đây, Đoàn đã được Lãnh đạo Phân xưởng Vận hành Buôn Kuốp giới thiệu chi tiết về thiết bị Nhà máy; công tác vận hành – điều tiết hồ chứa; công tác trực ca của Phân xưởng Vận hành Buôn Kuốp.

Hình 02: Đoàn công tác A0 tại phòng OPS – Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp

Bên cạnh đó, Trưởng ca đương phiên Phân xưởng Vận hành Buôn Kuốp đã báo cáo với Đoàn công tác về việc phối hợp với Điều độ A0 trong công tác vận hành Nhà máy theo thời gian thực để vận hành đảm bảo cấp nước hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpốk cũng như công tác phối hợp giữa Nhà máy với Chính quyền địa phương và các bên liên quan khi hồ chứa tiến hành xả điều tiết qua tràn.

Hình 03: Đoàn công tác A0 tại Đập tràn Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp

Chuyến tìm hiểu thực tế của Đoàn công tác tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là một dịp gặp gỡ vô cùng có ý nghĩa và thiết thực giữa Đoàn công tác của A0 với Công ty Thủy điện Buôn Kuốp. Qua đó, các PXVH, cụ thể là các trưởng ca Nhà máy đã được nắm rõ hơn tình hình về Hệ thống điện, công tác điều hành Hệ thống điện của A0. ĐĐV A0 cũng nắm bắt được cụ thể về tình hình thủy văn, thiết bị công nghệ nhà máy và những thuận lợi và khó khăn trong việc vận hành, điều tiết các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 do Công ty quản lý vận hành; đặc biệt là hồ chứa Thủy điện Buôn Kuốp với dung tích nhỏ và hạ lưu của hồ chứa có các cụm thác du lịch như Gia Long - Dray Nur khai thác du lịch chèo thuyền trên sông.

Hình 04: Đoàn công tác A0 tại trụ sở Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã giao lưu bóng đá với các trưởng ca của các nhà máy Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3. Đây là hoạt động giao lưu đầy ý nghĩa và đã tạo được mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa ĐĐV A0 và các trưởng ca của nhà máy trong công tác vận hành các nhà máy theo thời gian thực trong Hệ thống điện Quốc gia.

Hình 05: Hai đội bóng chụp hình lưu niệm trước khi thi đấu giao hữu