Sự kiện nổi bật

Hoàn thành công tác sửa chữa bảo dưỡng theo RCM Tổ máy H1 và H2 NMTĐ Buôn Kuốp

Thứ ba, 1/3/2022 | 09:00 GMT+7

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vừa hoàn thành sửa chữa bảo dưỡng (SCBD) theo RCM cho 02 tổ máy H1 & H2 theo kế hoạch được Tổng Công ty Phát điện 3 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt trong tháng 2/2022.

Nằm trong kế hoạch chuyển đổi số của EVN/EVNGENCO3, các công trình SCBD năm 2022 phải được thực hiện theo phương pháp SCBD tập trung vào độ tin cậy (RCM - Reliability Centered Maintenance). Theo đó, phương án kỹ thuật sửa chữa lớn tổ máy H1, H2 đã được áp dụng thực hiện theo phương pháp RCM. Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc, Công ty đã xây dựng quy trình phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống thiết bị để và xác định được khối lượng sửa chữa cho tổ máy.

Các hạng mục SCBD của 02 tổ máy lần này bao gồm: khối thiết bị Tổ máy - MBA chính, ngăn trạm phân phối 220kV và khoảng vượt; hệ thống thiết bị tự dùng xoay chiều, một chiều, hệ thống khí nén, kết hợp kiểm tra lưới chắc rác cửa lấy nước và cửa xả hạ lưu. Một số tồn tại, khiếm khuyết của các hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình SCBD đã được sửa chữa, khắc phục.

Công tác sửa chữa bảo dưỡng được thực hiện tại Cửa lấy nước, các thiết bị tổ máy và khoảng vượt đường dây 220kV từ MBA đến trạm phân phối

Với yêu cầu bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đề cao kỷ luật lao động, bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã hoàn thành nội dung và kế hoạch đề ra, về đích trước 01 ngày đối với Tổ máy H1 và 02 ngày đối với Tổ máy H2, thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

PXSC