Sự kiện nổi bật

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP TỔ CHỨC DIỄN TẬP TÌNH HUỐNG MẤT NGUỒN CẤP CHO HỆ THỐNG DCS (CONTROLLER VÀ HMI)

Thứ sáu, 26/4/2024 | 16:34 GMT+7

Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng phán đoán và xử lý sự cố của nhân viên vận hành; kỹ năng khai thác thông tin sự cố tại các vị trí: AW, SCADA, rơ le…; công tác phối hợp với các Phòng/Phân xưởng, các đơn vị liên quan; cũng như phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong chỉ huy và xử lý tình huống, thực hiện các báo cáo liên quan. Phân xưởng Vận hành các NMTĐ Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 đã phối hợp với Phân xưởng sửa chữa tổ chức diễn tập với nội dung diễn tập xử lý sự cố với tình huống mất toàn bộ nguồn cấp cho hệ thống DCS (Controller và HMI) khi tổ máy đang vận hành cho CBCNV các Phân xưởng Vận hành và Phân xưởng sửa chữa, thời gian tiến hành vào ngày 25/04/2024.

Nội dung diễn tập gồm 2 phần:

1. Phần lý thuyết

       - Tổ chức ôn tập Quy trình vận hành và xử lý sự cố tổ máy cho tất cả các chức danh trong phân xưởng.

       - Phổ biến lại Thông báo số 3470/TB-TĐBK ngày 24/12/2021 của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp về việc hướng dẫn thực hiện Quy trình Điều tra sự cố nhà máy điện; Quy trình an toàn điện; Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa, xây dựng cho tất cả các chức danh trong phân xưởng.

       - Phổ biến Công văn số 790/GENCO3-KT-SX ngày 01/74/2024 của Tổng công ty Phát điện 3 về việc rà soát, kiểm tra, khắc phục tồn tại thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy điện cho tất cả các chức danh trong phân xưởng.

2. Phần thực hành: theo 2 phương án

       - Phương án 1: Diễn tập sự cố với tình huống giả định Tổ máy đang vận hành phát công suất đầy tải.

       - Phương án 2: Diễn tập sự cố với tình huống thực tế Tổ máy đang khởi động đến bước kích từ “Start”.

Trình bày phương án diễn tập, phân công nhiệm vụ

Phân công Kiểm tra các điều kiện sẵn sàng của tổ máy theo phương án

Thao tác tạo tình huống mất nguồn PLC điều khiển tổ máy

Khôi phục nguồn cho PLC, kiểm tra các tín hiệu tổ máy

Reset các tín hiệu đưa tổ máy về trạng thái dừng dự phòng

Đánh giá đợt diễn tập:

       - Các tổ máy vận hành bình thường khi mất nguồn PLC, đảm bảo tính sẵn sàng...

       - Các NVVH đã nắm rõ cách kiểm tra, xử lý khi có sự cố mất nguồn. Công tác phối hợp ở các vị trí trong ca trực trực nhịp nhàng, việc cung cấp thông tin và báo cáo bộ phận phối hợp và cấp trên được thực hiện chủ động, nhanh chóng và kịp thời.

       - Qua đó, Công ty đánh giá đã hoàn thành nội dung diễn tập theo kế hoạch được duyệt.

Đoàn Văn Minh

Bình luận của bạn

Captcha image