Sự kiện nổi bật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024 VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

Thứ năm, 7/3/2024 | 13:39 GMT+7
Sáng ngày 06/3/2024, Đảng bộ Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; Lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Trần Văn Khánh - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk giới thiệu chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nội dung của Chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhi - Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành ngày 24/11/2023 như: Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khánh - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh Đảng ủy Công ty luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính trị, tư tưởng và là một trong những nhiệm vụ của người đảng viên; đồng thời đề nghị các Chi bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và Chuyên đề năm 2024 bằng hình thức phù hợp, linh hoạt đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; đảm bảo 100% đảng viên trong Chi bộ xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - chuyên đề năm 2024 chất lượng, sát với nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong không khí thi đua sôi nổi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và Chuyên đề năm 2024 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ, khơi dậy ý thức gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ./.

Huỳnh Thị Kiều Hưng