Tin hoạt động

EVNGENCO 3 chia cổ tức 10% cho cổ đông

Thứ hai, 2/8/2021 | 10:08 GMT+7
Đây là phương án chia cổ tức năm 2020 của Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (mã chứng khoán PGV) được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra trong tháng 5/2021. Trong đó, 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu.

CBCNV EVNGENCO 3 sản xuất điện an toàn, liên tục trong thời điểm dịch bệnh bùng phát

Đây là sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, cùng toàn thể CBCNV Tổng công ty trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trong khoảng 2 năm nay.

Đồng thời, EVNGENCO 3 đã được cổ đông nhất trí sẽ chuyển giao dịch cổ phiếu PGV từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Kỳ vọng với sự thay đổi này tiếp tục mang lại những chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Về hoạt động sản xuất của EVNGENCO 3 trong 6 tháng đầu năm 2021, các nhà máy điện thuộc EVNGENCO 3 đã phát được tổng sản lượng là 15,97 tỷ kWh, tương đương 48,8% kế hoạch năm. Về thủy điện, tại khu vực Tây Nguyên, lưu lượng nước về thấp. Do ưu tiên cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt vùng hạ du nên sản lượng điện 3 tháng gần đây của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp khá thấp.

Với nhiệt điện, thời gian dự phòng của các tổ máy thuộc các nhà máy Phú Mỹ, Mông Dương 1 kéo dài, vì vậy sản lượng phát không cao. Trong công tác bảo vệ môi trường, thông số môi trường được kiểm soát tốt và đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép; công khai minh bạch, dữ liệu, hình ảnh và thông số quan trắc môi trường luôn được giám sát liên tục. Trong 6 tháng đầu năm, khối lượng tro, xỉ tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiêu thụ đạt trên 55% lượng phát sinh. Lượng tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và Ninh Bình được tiêu thụ toàn bộ. 

Trong công tác an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng, EVNGENCO 3 tiếp tục chung tay, đồng hành cùng các địa phương nơi có đơn vị đứng chân triển khai hoạt động đóng góp, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổng giá trị ủng hộ, trao tặng là hơn 2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia với mục tiêu kế hoạch năm 2021 là 32,7 tỷ kWh, đồng thời chăm lo tốt đời sống, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.